PREARRANGED

adj əvvəlcədən / əvvəldən hazırlanmış; a ~ meeting əvvəlcədən / qabaqcadan hazırlanmış iclas

PREARRANGE
PREARRANGEMENT