PRECEDENT

precedent1

n presedent; misal; örnək, nümunə; to invoke a ~ presedentə / misala əsaslanmaq; without ~ misilsiz, görünməmiş, tayı-bərabəri olmayan

precedent2

adj qabaqkı, əvvəlki, keçən; ~ events əvvəlki hadisələr

PRECEDENCE
PRECEDING

Значение слова в других словарях