PREDİKABİLİYALAR

\[lat. praedicabilia\] – Aristotel məntiqində xəbərin növləri.
PRAQSİOLOGİYA
PREDİKAT