PREDİKÁT

[ lat. ]
1. Məntiqdə: hökmün obyekti haqqında deyilən fikir; məntiqi xəbər. Predikatın və subyektin ənənəvi anlayışları. Predikatın yeni şərhi.
2. qram. Xəbər.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • PREDİKAT predikat bax xəbər 2
PREÁMBULA
PREDİKATİV

Digər lüğətlərdə