PREDİKÁT

[ lat. ]
1. Məntiqdə: hökmün obyekti haqqında deyilən fikir; məntiqi xəbər. Predikatın və subyektin ənənəvi anlayışları. Predikatın yeni şərhi.
2. qram. Xəbər.

Синонимы

  • PREDİKAT predikat bax xəbər 2
PREÁMBULA
PREDİKATİV

Значение слова в других словарях