PREDNİZOLÓN

is. [ lat. ] tib. Metobolik prosesləri tənzimləyən hormonal dərmanlardan biri.
PREDİKATİVLİK
PREFEKTÚRA

Digər lüğətlərdə