PREFEKTÚRA

is. [ lat. ]
1. Qədim Roma imperiyasında inzibati bölgü.
2. İnzibati ərazi vahidi.
3. Ərazi vahidinin idarəetmə orqanı.

Etimologiya

  • PREFEKTURA lat. preafectura – rəhbərlik edən
PREDNİZOLÓN
PREFERÁNS

Digər lüğətlərdə