PREPARÁT

[ lat. praeparatus – hazırlanmış]
1. Tədqiqat, müşahidə və ya tədris məqsədi ilə hazırlanmış heyvan və ya bitki orqanizmi hissəsi. Anatomik preparat.
2. Tədqiqat üçün hazırlanmış kimyəvi maddə. Radioaktiv preparat.
3. Laboratoriya və ya fabrikdə hazırlanmış kimyəvi maddə və ya dərman. Vitaminli preparatlar. Yodlu preparat.
PREMYÉRA
PREPARATÇI

Digər lüğətlərdə