PRES

[ lat. presse – təzyiq] Materialları təzyiq vasitəsilə işləmək, emal etmək üçün maşın, qurğu; basqı aləti, məngənə, sıxac. Əl presi. Ştamp presi. Hidravlik pres.

Синонимы

  • PRES pres bax məngənə
PREPARATÇI
PRESLƏMƏ

Значение слова в других словарях