PREYSKURANT

is. [ alm. ] Yemək və xörək adlarını və onların qiymətlərini göstərən sənəd.
PRESLƏYİCİ
PREZİDENT

Digər lüğətlərdə