PREYSKURANT

is. [ alm. ] Yemək və xörək adlarını və onların qiymətlərini göstərən sənəd.
PRESLƏYİCİ
PREZİDENT

Значение слова в других словарях