PREZİDENT

Latın sözüdür, hərfi mənası “prezidiumda oturan” deməkdir. İndi dövlət rəhbəri anlamında işlədilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

PRESS-TUR
PRİNT-SERVER

Значение слова в других словарях