PRİMİTİVLİK

is. İbtidailik, çox bəsitlik, çox sadəlik. Alətlərin primitivliyi.
PRİMİTİVİZM
PRİ́MUS

Значение слова в других словарях