PRİ́MUS

[ lat. primus – ilk, ən yaxşı] Nefti odluğa vermək üçün nasosu olan qızdırıcı cihaz.
PRİMİTİVLİK
PRİNSİP

Digər lüğətlərdə