PRİNSİP

[ lat. ]
1. Hər hansı bir nəzəriyyənin, təlimin, əqidənin, dünyagörüşünün, elmin və s.-nin əsas müddəası, çıxış nöqtəsi.
Təqib etdiyimiz məram və tutduğumuz prinsip bizim üçün müqəddəsdir. M.İbrahimov.

// Hər hansı bir işdə rəhbər ideya, əsas istiqamət, gözlənilməli olan şərt, əsas. Könüllülük prinsipi.
// Bir şeyə daxili inam; nöqteyinəzər, xətti-hərəkət norması. Onun prinsipi belədir.
2. Prinsipcə şəklində zərf – əsasən, ümumiyyətlə, əsas etibarilə. Prinsipcə razılaşmaq.
PRİ́MUS
PRİNSİPİAL

Digər lüğətlərdə