PRİNSİP

i. principle; ~inə sadiq qalmaq to stick* to one’s principles

PRİMUS
PRİNSİPAL

Digər lüğətlərdə