PRİNSİPSİZ

беспринципный
PRİNSİPİAL
PRİNSİPSİZLİK

Digər lüğətlərdə