PROQNOZ

\[yun. Prognosis – gələcək haqqında bilik, qabaq-görənlik\] – elmi qabaqgörənliyin növlərindən biri. Hər hansı bir hadisənin perspektivlərinin xüsusi tədqiqi.
PROBLEMATİK
PROLETARİAT

Значение слова в других словарях