PSİXEYA

is. [ yun. ] Qədim yunan mifologiyasında insan qəlbinin mücəssəməsi; bir qayda olaraq, kəpənək və ya qız şəklində təcəssümü.
PRUSSAKLAR
PSİXİ

Digər lüğətlərdə