PSİXOLOGİYA

[ yun. ]
1. İnsanın psixikasından, psixi fəaliyyətinin proses və qanunauyğunluqlarından bəhs edən elm. Ümumi psixologiya. Patoloji psixologiya. Təcrübi psixologiya.
// Bu elmin məzmununu təfsir edən fənn. Psixologiya dərsi. Psixologiya müəllimi.
// Bu elmin məzmununu şərh edən kitab. Psixologiyadan dərslik.
2. Psixi xüsusiyyətlərin məcmusu, ruhi hal; psixika, əhval-ruhiyyə. Şagirdlərin psixologiyası. Kütlənin psixologiyası. Uşağın psixologiyasına təsir etmək.
PSİXİKA
PSİXOLOJİ

Значение слова в других словарях