PSİXOPATİYA

[ yun. ] Ruhi fəaliyyətin pozulması; ruhi xəstəlik.
PSİXOLOQ
PSİXOPATOLOGİYA

Digər lüğətlərdə