PSİXOPATOLOJİ

прил. психопатологический (относящийся к психопатологии). Psixopatoloji tədqiqatlar психопатологические исследования
PSİXOPATOLOGİYA
PSİXOPATOLOQ

Digər lüğətlərdə