PSİXOZ

[ yun. ] Ruhi xəstəlik, ümumiyyətlə, insan psixikasında anormallıq, qəribəlik.
PSİXOTERAPİYA
PUBLİSİST

Digər lüğətlərdə