PUBLİSİSTİK

sif. [ lat. ] Publisistikaya aid olan. Publisistik əsər. Publisistik məqalə.
PUBLİSİST
PUBLİSİSTİKA

Digər lüğətlərdə