PÚDRA

[ fr. ] Gigiyenik və ya kosmetik məqsədlə işlədilən (üzə sürtülən) nişasta və s. maddələrdən hazırlanmış çox narın, yumşaq, adətən ətirli toz. Üzünə pudra sürtmək.
– Pudradan, boyadan xoşlanmaz Xumar; Onun qəlbi qədər sadəliyi var. S.Vurğun.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • PUDRA PUDRA İlhamın günəşidir o ala gözün; Pudra, boya nədir bilməz ömründə üzün.. (S.Rüstəm); AĞARTI (köhn
PUDLUQ
PUDRAQABI

Digər lüğətlərdə