PUL-PUL

zərf Xırda pul kimi.
□ Pul-pul olmaq1) xırda-xırda doğranmaq, tikə-tikə olmaq, parçalanmaq; sınmaq.
Kərpic yarı yoldan yerə düşüb pul-pul oldu. S.Rəhimov.
Avtomobilin şüşələri pul-pul olub yerə töküldü. P.Makulu;

2) qızarmaq (istidən, xəcalətdən, hirsdən və s.-dən). Üzü pul-pul olub.
PUL-PƏNƏ
PULCUQ

Digər lüğətlərdə