PULÓVER

is. [ ing. ] Yaxalıqsız və düyməsiz toxunma köynək.
PULLU
PULPƏRƏST

Digər lüğətlərdə