PULT

[ alm. ]
1. Uca ayaqlar üstə duran maili çərçivə şəklində not altlığı. Dirijor pultu.
2. tex. Bir şeyi uzaqdan avtomatik idarə etmək üçün üstündə cihazlar qurulmuş, xüsusi stol, stend və s. şəklində qurğu. Ekskavatorun idarə pultu.
PULSUZLUQ
PULVERİZÁTOR

Digər lüğətlərdə