PULVERİZÁTOR

[ fr. ] Mayeni hava təzyiqi ilə toz halına salıb səpələmək üçün cihaz.
PULT
PUNKTİ́R

Digər lüğətlərdə