PUNKTİ́R

[ lat. punctum – nöqtə] Nöqtə və ya kiçik cızıqlardan ibarət qırıq xətt. Punktir çəkmək.
PULVERİZÁTOR
PUNKTİRLƏMƏ

Digər lüğətlərdə