PUTYOVKA

[ rus. ]
1. Bir yerə (məs.: sanatoriyaya, istirahət evinə, kursa və s.) göndərilən adama verilən rəsmi vəsiqə; yol vərəqəsi.
[Gənclərin] içlərində … putyovka ilə gəlmiş texnikum və ali məktəb tələbələri də çoxdur. M.İbrahimov.
[Cavadov] kassanı açıb, putyovkaları [Sərdarlıya] uzatdı. Q.İlkin.

2. xüs. Sürücüyə, şoferə və b. verilən və nəqliyyatın marşrutu və görəcəyi işi göstərilən vərəqə. Sürücünün putyovkasını yoxlamaq.
PUSULMAQ
PÜF

Digər lüğətlərdə