PYES

[ fr. ]
1. Səhnədə göstərilmək üçün yazılmış dram əsəri. M.F.Axundzadənin pyesləri. Pyesi tamaşaya qoymaq.
– 1922-ci ildən başlayaraq “Aydın” və “Oqtay Eloğlu” pyesləri Azərbaycan səhnəsində tamaşaya qoyulur. M.Arif.

2. Kiçik musiqi əsəri.
Musiqidə pyes adətən kiçik formalı instrumental musiqi əsərlərinə deyilir. Ə.Bədəlbəyli.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • PYES pyes bax dram
PYEDESTAL
R

Digər lüğətlərdə