QÜRBƏTKEŞ

sif. [ ər. qürbət və fars. …keş] Qürbət çəkən, ömrünü qürbətdə keçirən. Təbriz müsəlmanlarının çoxu belədir… Qürbətkeş olurlar.
Ta ki, pul qazanmaq olsun. P.Makulu.

QÜRBƏTÇİ
QÜRBƏTLİK

Digər lüğətlərdə