QIĞLAMAQ

f. Qığ buraxmaq, qığ ifraz etmək (qoyun, keçi, dəvə haqqında).
QIĞLAMA
QIĞLIQ

Digər lüğətlərdə