QƏBİZ

is. [ ər. ] Qarnı bağlanma, mədəsi işləməmə.
□ Qəbiz etmək (eləmək) – qarnını bərkitmək, bağlamaq.
Qəbiz olmaq – qarnı işləməmək, qarnı bərkimək.
QƏBİRQAZAN
QƏBİZLİK

Значение слова в других словарях