QƏBRİNİ GÖTÜRMƏK

məzarın düzəldilməsini sona çatdırmaq.

QƏBRİ OD TUTUB YANMAQ
QƏDDİ ƏYİLMƏK (BÜKÜLMƏK)