QƏDƏM BASMAQ

gəlmək, daxil olmaq; ~ ayaq basmaq; başlamaq.

QƏDDİNİ ƏYMƏK (BÜKMƏK)
QƏDİR AĞACI ƏKƏRLƏR