QƏDDİNİ ƏYMƏK (BÜKMƏK)

bədbəxt etmək, sarsıtmaq.

QƏDDİNİ DÜZƏLTMƏK
QƏDƏM BASMAQ