QƏDDİNİ DÜZƏLTMƏK

maddi cəhətdən vəziyyətini yaxşılaşdırmaq; ~ özünə gəlmək.

QƏDDİ ƏYİLMƏK (BÜKÜLMƏK)
QƏDDİNİ ƏYMƏK (BÜKMƏK)