QƏDRİNİ BİLMƏK

layiqincə qiymətləndirmək; ~ qiymət vermək.

QƏDİR AĞACI ƏKƏRLƏR
QƏFƏSDƏ SAXLAMAQ