QƏFƏSƏ DÜŞMƏK

tutulmaq; ~ tora düşmək.

QƏFƏSDƏ SAXLAMAQ
QƏFLƏT YUXUSUNA GETMƏK