QƏFƏSDƏ SAXLAMAQ

azadlığını, sərbəstliyini əlindən almaq, hərəkət etməsinə imkan verməmək; ~ dörd divar arasında saxlamaq.

QƏDRİNİ BİLMƏK
QƏFƏSƏ DÜŞMƏK