QƏFLƏT YUXUSUNDAN AYILMAQ (OYANMAQ)

dərk etməyə başlamaq, ayılmaq, fəaliyyətə, hərəkətə gəlmək, yaxşı-yamanı ayırd etmək; ~ gözü açılmaq.

QƏFLƏT YUXUSUNA GETMƏK
QƏHƏR TUTMAQ