QƏHƏTƏ ÇIXMAQ

tapılmamaq, çətin tapılmaq, qıt olmaq; ~ yoxa çıxmaq.

QƏHƏR TUTMAQ
QƏHQƏHƏ ÇƏKMƏK