QƏLƏM ÇƏKMƏK

1. Üstündən xətt çəkmək, silmək, pozmaq. 

2. Gözə sürmə çəkmək.

QƏLƏM ÇALMAQ
QƏLƏM DÜŞMƏN ƏLİNDƏDİR