QƏLƏM ÇALMAQ

müəyyən sahədə yazıb-yaratmaq.

QƏLBİNİ YUMŞALTMAQ
QƏLƏM ÇƏKMƏK