QƏLƏMƏ ALMAQ

hər hansı mövzu ilə bağlı bir şey yazmaq, qeyd etmək, hadisəni təsvir etmək; ~ qələmindən çıxmaq.

QƏLƏMDƏN DÜŞMƏK
QƏLƏMƏ SARILMAQ