QƏLƏMDƏN DÜŞMƏK

sayılmamaq, unudulmaq, adı çəkilməmək, xatırlanmamaq, yada salınmamaq.

QƏLƏM QATMAQ
QƏLƏMƏ ALMAQ