QƏLƏMİ DAŞDAN KEÇMƏK

yazdığının təsiri, nəticəsi olmaq, kəskin yazmaq.

... QƏLƏMƏ VERMƏK
QƏLƏMİNDƏN ÇIXMAQ