QƏLBİ DAĞA DÖNMƏK

bax: ürəyi dağa dönmək.

QƏHQƏHƏ ÇƏKMƏK
QƏLBİ QAN AĞLAMAQ